Compliance &
Integrity

 

Compliance & Integrity

Het gerenommeerde kantoor Weening Advocaten uit Maastricht heeft jarenlange proceservaring op het gebied van bijstand aan ondernemingen en hun management. Vanuit de op ervaring gebaseerde visie dat procesvoering vaak voorkomen kan worden, is de voor Limburg unieke Compliance & Integrity-praktijk opgericht. Deze visie komt erop neer dat ondernemingen zich in een vroeg stadium van deskundige bijstand voorzien, waardoor zij beschermd zijn tegen (reputatie)risico’s en (strafrechtelijke) gevolgen.

Weening Advocaten is gericht op het adequaat ervoor zorgdragen dat ondernemingen voldoen aan wet- en regelgeving en dat zij ervan op de hoogte zijn hoe deze te implementeren. Daarbij moet rekening gehouden worden met een veelheid aan (internationale) wet- en regelgeving.

Weening Advocaten adviseert tevens inzake integriteitsvraagstukken. Integriteit van organisaties is van groot belang, nu ‘slechts’ voldoen aan wet- en regelgeving veelal niet voldoende is. Wij streven ernaar om in dit veeleisende klimaat reputaties van ondernemingen te beschermen en delen graag onze kennis over hoe om te gaan met complexe integriteitsvraagstukken.

Onze advocaten onderscheiden zich door betrokkenheid, gedrevenheid en een specialistische kennis. De betrokkenheid bij een onderneming in een vroeg stadium is van belang om snel te kunnen handelen bij onregelmatigheden binnen een organisatie. Kennis van de organisatie zorgt er daarnaast voor dat dat wij hen op de hoogte kunnen houden van relevante wijzigingen in wet- en regelgeving.

Onze bijstand is primair gericht op het voorkomen van (strafrechtelijke) aansprakelijkheid en het voorkomen van vervolging. In voorkomend geval bieden wij op deskundige wijze bijstand in de zittingszaal, en daarna.

De praktijk Compliance & Integrity heeft een ruime ervaring in de bijstand bij milieustrafrecht (BRZO), arbeidsongevallen en fiscaal strafrecht. Daarnaast hebben onze advocaten een bijzondere focus op omkoping en alle vormen van corruptie.

Om medewerkers binnen een organisatie bewust te maken van wet- en regelgeving en de juiste toepassing ervan, verzorgt Weening Advocaten in-house workshops op het gebied van verschillende expertises. Van milieu-overtreding tot doorzoeking, een voorbereide werknemer kan door adequaat handelen grote bedrijfsrisico’s minimaliseren.

Het adagium van Weening Advocaten: failing to prepare, is preparing to fail.

laatste nieuws

Artikel 5 Brzo 2015: wat is “het nemen van alle maatregelen”?

In ons vorige blog hebben we aandacht besteed aan de uitleg van het begrip “zwaar ongeval” zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 besluit risico’s zware ongevallen (“Brzo”) in de jurisprudentie. In deze blog is het de beurt aan “het nemen van alle maatregelen” in de zin van...

Lees meer

Artikel 5 Brzo 2015: wat is “een zwaar ongeval”?

Artikel 5 Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (“Brzo”) bevat een zorgplicht voor alle BRZO-inrichtingen. Brzo-inrichtingen moeten – kort gezegd – alle maatregelen nemen om een zwaar ongeval te voorkomen. Dit houdt in (een vergaande) zorgplicht voor inrichtingen die...

Lees meer