Chris-Jan Kamminga

Advocaat

Mr. drs. Chris-Jan Kamminga studeerde af in het strafrecht en in de criminologie. Hij rondde daarnaast verschillende masters af aan de UvA, waaronder de master Internationaal- en Europees Belastingrecht en Commercieel Privaatrecht. Hij volgde vakken in vennootschapsrecht en financieel, economisch en fiscaal strafrecht.

Hij schreef vier verschillende scripties rondom het thema fraude. Zo bestudeerde hij beleggingsfraude en onderzocht hij de strafrechtelijke aanpak van de zogeheten ponzi- en piramidefraudes. Ook onderzocht hij de wijze waarop de Belastingdienst met deze vormen van fraude omgaat.

Mr. drs. Chris-Jan Kamminga schreef daarnaast binnen de masters filosofie en politieke theorie en gedrag drie scripties over moraliteit en belastingheffing en werd meerdere keren gevraagd als spreker over fiscale ethiek voor multinationale ondernemingen.

Mr. drs. Chris-Jan Kamminga heeft een grote affiniteit met het economisch strafrecht en een bijzondere interesse in het belastingrecht en het fiscaal strafrecht. Voordat hij advocaat werd, werkte hij vier jaar in de trustsector en in de fiscaliteit.

Mr. drs. Chris-Jan Kamminga is aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaat-Belastingkundigen.