Joost de Bruin

Advocaat

Mr. Joost de Bruin studeerde af in het strafrecht en in het privaatrecht. Mr. Joost de Bruin heeft een grote affiniteit met het economisch strafrecht, waarbij zijn kennis van het privaatrecht goed van pas komt.

Hij behandelt veelvuldig fraudezaken (oplichting, omkoping, valsheid in geschrift, witwassen) en is in het bijzonder gespecialiseerd in faillissementsfraude en ontnemingsprocedures. In een ontnemingsprocedure probeert het openbaar ministerie onrechtmatig verkregen gelden terug te vorderen.