Expertises

Onze praktijk richt zich op de bijstand van ondernemingen en hun management inzake milieustrafrecht (waaronder BRZO), arbeidsongevallen, overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet en het fiscale strafrecht.

Daarnaast richt de praktijk zich op advies inzake (anti-)witwassen, (anti-)corruptie, omkoping, sanctieregelgeving en economische delicten (Wwft, WED, etc.).

Ons team van specialisten waarborgt voor u een gedegen en deskundige bijstand. Wij zijn te allen tijde voor u bereikbaar.

laatste nieuws

Artikel 5 Brzo 2015: wat is “een zwaar ongeval”?

Artikel 5 Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (“Brzo”) bevat een zorgplicht voor alle BRZO-inrichtingen. Brzo-inrichtingen moeten – kort gezegd – alle maatregelen nemen om een zwaar ongeval te voorkomen. Dit houdt in (een vergaande) zorgplicht voor inrichtingen die...

Lees meer