Arbeidsongevallen

De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit stellen (terecht) hoge eisen aan de veiligheid voor de werknemers binnen uw onderneming.

Onbedoeld kan er een arbeidsongeval binnen uw onderneming plaatsvinden. Met een arbeidsongeval dient u zorgvuldig om te gaan, zowel naar toezichthouder als naar justitie.

Weening Advocaten heeft een ruime ervaring in de bijstand bij arbeidsongevallen.

Actueel

Artikel 5 Brzo 2015: wat is “het nemen van alle maatregelen”?

In ons vorige blog hebben we aandacht besteed aan de uitleg van het begrip “zwaar ongeval” zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 besluit risico’s zware ongevallen (“Brzo”) in de jurisprudentie. In deze blog is het de beurt aan “het nemen van alle maatregelen” in de zin van...

Lees meer

Artikel 5 Brzo 2015: wat is “een zwaar ongeval”?

Artikel 5 Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (“Brzo”) bevat een zorgplicht voor alle BRZO-inrichtingen. Brzo-inrichtingen moeten – kort gezegd – alle maatregelen nemen om een zwaar ongeval te voorkomen. Dit houdt in (een vergaande) zorgplicht voor inrichtingen die...

Lees meer