Compliance

Een onderneming dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving die op de onderneming van toepassing is. Niet alleen is dit op zich een uitdaging, deze wet-en regelgeving wijzigt vaak ook in hoog tempo.

Wilt u weten:

– Aan welke wet- en regelgeving uw onderneming dient te voldoen;
– Hoe wet- en regelgeving moet worden toegepast binnen de organisatie;
– Hoe u wet- en regelgeving onderdeel maakt van uw organisatie (opnemen in instructies, beleid, voortdurende voorlichting, tone at the top);
– Hoe u (op onderdelen) een complianceprogramma opzet?

Neemt u dan contact met ons op. Wij denken in al deze gevallen graag met u mee.

Wij hebben een ruime ervaring in advisering over bijvoorbeeld (anti-)witwassen (AML), (anti-)omkoping, (anti-)corruptie, het tegengaan van het financieren van terrorisme (Wwft), het UBO-register en het opstellen van klokkenluidersregelingen.

Fusie of overname

U en uw onderneming willen groeien. Een mooie ambitie, maar de groei moet wel vrij zijn van risico’s. Wij kunnen voor u een due diligence onderzoek uitvoeren wat zich richt op strafrechtelijke risico’s, ook wel een anti-bribery anti-corruption (ABAC) due diligence genoemd.

Om de risico’s in te kunnen schatten moet u bijvoorbeeld weten of de partij waarmee u overweegt in zee te gaan een complianceprogramma heeft, in het verleden een schikking heeft getroffen met een toezichthouder/justitie, of er een strafrechtelijk onderzoek of bestuurlijk boetetraject loopt jegens de onderneming en  of de onderneming tussenpersonen in dienst heeft.  Relevante factoren om risico en prijs op te kunnen baseren.

Met deze bijstand voorkomt u onaangename verrassingen na uw fusie of overname.