Fraude

Fraude is een vorm van bedrog en kent vele verschijningvormen. Het gaat veelal om het zaken op papier anders voordoen dan dat deze in werkelijkheid zijn.

U kunt binnen uw onderneming met frauduleus handelen (door bijvoorbeeld een werknemer) worden geconfronteerd of u kunt zelf verdacht worden van het plegen van (een vorm van) fraude.

Gezien onze ruime ervaring in het milieustrafrecht zijn wij ook het aangewezen kantoor wanneer uw bedrijf te maken heeft met mestfraude (alsmede andere overschrijdingen van quotum).

U heeft dan deskundige bijstand nodig. Weening Advocaten kan u deze bijstand bieden. De bijstand is er altijd op gericht strafvervolging te voorkomen. Is dit niet mogelijk, dan staan wij u bij met een ruime processuele ervaring bij in de zittingszaal. En ook daarna.