Interne onderzoeken

Binnen iedere onderneming gaat weleens iets mis. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een frauderende werknemer, niet nageleefde wet- of regelgeving (bijvoorbeeld Wwft), of omkoping door een door u ingehuurd tussenpersoon.

Het kan nodig zijn eerst de feiten scherp te krijgen voordat tot actie wordt overgegaan. Bijvoorbeeld om een inschatting te kunnen maken wie betrokken zijn bij eventuele misstanden en of (ook) de onderneming risico loopt. Dit is belangrijk in bijvoorbeeld de afweging de feiten zelf te openbaren aan toezichthouder of justitie.

Wij hebben ervaring in de uitvoering van en bijstand bij interne onderzoeken. Ook in politiek gevoelige dossiers.