Milieustrafrecht

U heeft een mooie en vitale onderneming maar af en toe gaat er iets mis. Zo kan er binnen uw inrichting (een verboden) emissie(s), verontreiniging(en), en/of lozing(en) voorkomen. Uw onderneming kan te maken hebben met (overtredingen van) BRZO-wetgeving of EVOA.

Ook kan uw onderneming verzoeken en vorderingen van een toezichthouder ontvangen, bijvoorbeeld Inspectie SZW, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) of ILT.

Wij hebben een ruime ervaring in het milieustrafrecht en de bijstand bij arbeidsongevallen. Onze bijstand is er altijd op gericht om strafvervolging te voorkomen (sepot, transactie, schikking, etc.). Is dit niet mogelijk of gewenst dan staan wij u deskundig bij in de zittingszaal (en daarna).

Actueel

Artikel 5 Brzo 2015: wat is “een zwaar ongeval”?

Artikel 5 Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (“Brzo”) bevat een zorgplicht voor alle BRZO-inrichtingen. Brzo-inrichtingen moeten – kort gezegd – alle maatregelen nemen om een zwaar ongeval te voorkomen. Dit houdt in (een vergaande) zorgplicht voor inrichtingen die...

Lees meer