Omkoping

Wordt u verdacht van of heeft u te maken met omkoping en/of corruptie? Wij hebben een ruime ervaring met de verschillende varianten van (internationale) omkoping en hebben bijstand verleend in grote strafrechtelijke onderzoeken (megazaken) waarin omkoping centraal stond.

Onze bijstand is er altijd op gericht om strafvervolging te voorkomen (sepot, transactie, schikking, etc.). Is dit niet mogelijk dan verlenen wij deskundige bijstand in de zittingszaal (en daarna).