Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch sprak op 29 oktober 2018 een aannemer en een onderaannemer vrij van dood door schuld en het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet.

In 2011 bouwde een kunstmestfabrikant in Zeeland een nieuwe installatie. Hierbij kwamen 2 door de onderaannemer ingehuurde werknemers door zuurstofgebrek om het leven in een tank.

Het OM vond dat de aannemer en de onderaannemer onvoldoende veiligheidsmaatregelen hadden getroffen. Eerder de rechtbank en nu het Gerechtshof zijn van oordeel dat er wel voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Getroffen veiligheidsmaatregen

De getroffen veiligheidsmaatregelen bestonden uit:

  • het organiseren van een bijeenkomst waarin de voorschriften en de gevaren van het betreden van en werken in een tank aan de orde kwamen. De betreffende medewerkers waren daarbij ook aanwezig.
  • De betreffende werknemers hebben ook een veiligheidscursus met goed gevolg moeten afleggen.
  • De tank kon (alleen) worden binnengetreden via een mangat. Dit mangat was (i) afgedekt met bouten en (ii) er was een internationaal gevaarteken op afgebeeld.

Voor het betreden van de tank was een specifieke werkinstructie vereist en er moest een Taakrisico-analyse worden uitgevoerd. Dit is beiden niet uitgevoerd op deze specifieke datum.

Belang uitspraak

Een belangwekkende uitspraak van het Gerechtshof nu wordt uiteengezet welke veiligheidsmaatregelen (in deze casus) als voldoende zijn te beschouwen. Het Gerechtshof merkt op dat gelet op het gevoerde veiligheidsbeleid van verdachte niet van verdachte kan worden gevergd dat zij bij iedere tank toezicht hield.

De uitspraken

ECLI:NL:GHSHE:2018:4484

ECLI:NL:GHSHE:2018:4485