Op 4 september 2018 werd bekend dat ING Bank N.V. (“ING”) aan het openbaar ministerie (“OM”) een transactie betaald van EUR 775 miljoen. Dit doet de bank omdat zij jarenlang en structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) heeft overtreden. Veelvuldig witwassen door cliënten van ING was het gevolg.

Blijkens het feitenrelaas van het OM is het strafrechtelijk onderzoek door politie en FIOD begin 2016 gestart nadat uit verschillende witwas- en corruptieonderzoeken bleek dat veel verdachte (rechts)personen rekeningen aanhielden bij de ING.

Banken dienen zich strikt aan de Wwft te houden. Uit het door het OM uitgevoerde onderzoek bleek dat ING onvoldoende cliëntonderzoek uitvoerde, dat cliëntrelaties en bankrekeningen onvoldoende werden gemonitord en dat het binnen de bank gebruikte systeem slechts enkele red flags met betrekking tot witwassen detecteerde. Uit het feitenrelaas behorende bij de transactie is op te maken dat dit een bewuste keuze was van ING wegens een tekort aan personeel op de compliance afdeling na eerdere bezuinigingen. Naar het oordeel van het OM prevaleerde business boven compliance. Werd een ongebruikelijke transactie wel herkend bij ING, dan werd er veelal niet of te laat gemeld bij de FIU. Dit levert een groot aantal overtredingen op van de Wwft (en daarmee een groot aantal strafbare feiten).

ING betaalt voor deze feiten nu een forse prijs en zal daar bovenop minst genomen moeten investeren in een versterking van de compliance.

Met het betalen van deze transactie lijkt het laatste woord over de megaschikking nog niet gezegd. Zo sprak oud-president van de Hoge Raad Corstens uit dat hij van mening is dat de zaak voor de rechter had moeten komen. Financieel activist Pieter Lakeman is inmiddels een zogeheten artikel 12-procedure bij het Gerechtshof Amsterdam gestart (procedure waarin wordt geklaagd over niet-vervolging) in een poging ING-topman Hamers strafrechtelijk in deze kwestie te laten vervolgen.

Heeft u vragen over de naleving van de Wwft of over witwassen? Neemt u gerust contact met ons op.