Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, hiermee is de Vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. Dit heeft direct gevolgen voor alle instellingen die onder de Wwft vallen.

De nieuwe regelgeving verplicht onder andere de instellingen een risicobeoordeling op te stellen van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Hiernaast is de definitie van de ultimate benificial owner (UBO) aangepast en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een binnenlandse en buitenlandse politically-exposed person (PEP). Een belangrijke wijziging is tot slot dat de inrichting van een compliance- en auditfunctie is verplicht, wanneer de aard en omvang van een onderneming daartoe aanleiding geeft.

Om het een en ander beter inzichtelijk te maken voor de instellingen heeft de AFM haar leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 herzien. U vindt hier nu ook voorbeelden van ongebruikelijke transacties. U vindt deze op de site van de AFM.

De volgende wijziging van de Wwft is alweer aanstaande. De lidstaten zullen op uiterlijk 10 januari 2020 aan de vijfde EU anti-witwasrichtlijn moeten voldoen. Een belangrijke wijziging zal dan onder andere zijn dat het UBO-register een openbaar register wordt.

Heeft u vragen over de Wwft of over het UBO-register? Neemt u gerust contact met ons op.