Actueel

Op deze pagina houdt Weening Advocaten u op de hoogte van actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van Compliance & Integrity.

Artikel 5 Brzo 2015: wat is “een zwaar ongeval”?

Artikel 5 Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (“Brzo”) bevat een zorgplicht voor alle BRZO-inrichtingen. Brzo-inrichtingen moeten – kort gezegd – alle maatregelen nemen om een zwaar ongeval te voorkomen. Dit houdt in (een vergaande) zorgplicht voor inrichtingen die...

Lees meer

ING betaalt hoge transactie voor overtredingen van de Wwft

Op 4 september 2018 werd bekend dat ING Bank N.V. (“ING”) aan het openbaar ministerie (“OM”) een transactie betaald van EUR 775 miljoen. Dit doet de bank omdat zij jarenlang en structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”)...

Lees meer

Let op: de gewijzigde Wwft (4AML) is in werking getreden

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, hiermee is de Vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederland geïmplementeerd. Dit heeft direct gevolgen voor alle instellingen die onder de Wwft vallen. De nieuwe regelgeving verplicht onder andere de instellingen...

Lees meer