Op 21 juni 2018 verscheen een rapport van de OVV over de veiligheid op Chemelot. Aanleiding voor het onderzoek waren een aantal (zeer ernstige) incidenten op Chemelot in 2015 en 2016.

Een belangrijke conclusie van de OVV is dat de BRZO-inrichtingen op Chemelot veiligheidsrisico’s beheersen door de wet na te leven. De OVV concludeert ook dat betrokken overheden hun wettelijke mogelijkheden gebruiken om toezicht te houden op de veiligheid op en rondom Chemelot. Goed nieuws dus. De BRZO-inrichtingen houden zich aan wet-en regelgeving en de overheid houdt op de juiste wijze toezicht. Maar de OVV concludeert tegelijkertijd dat dit ontoereikend is om het hoge veiligheidsniveau te halen dat voor Chemelot noodzakelijk is.

Er is dus werk aan de winkel. De vraag is op welke wijze deze gewenste ‘bovenwettelijke’ inspanningen dan vorm moeten krijgen.

Uit het rapport komt een aantal suggesties naar voren. Installaties op Chemelot zijn verouderd en worden pas aangepast wanneer de integriteit daartoe aanleiding geeft. De OVV wil hierin een proactieve benadering zien. Daarnaast zou het collectief van bedrijven op Chemelot en vergunninghouder CSP moeten komen tot een strategische langetermijnvisie.

De aanbevelingen van de OVV zijn wat abstract te noemen. Uiteraard willen (en zullen) alle betrokken partijen zich inzetten voor het hoogst mogelijke veiligheidsniveau maar het is niet per se gemakkelijk zelf te formuleren ‘bovenwettelijke’ verplichtingen aan te gaan. Een leidend kader daartoe zou prettig zijn, zeker wanneer je bedenkt dat de dagelijkse bedrijfsvoering op Chemelot ook (gewoon) doorgaat.

Het is afwachten op welke wijze alle betrokken partijen tot een nieuw, niet in de wet geregeld, veiligheidsniveau zullen komen en hoe dit er dan uit zal zien. Het rapport lezende lijkt in ieder geval wel zeker dat de (BRZO-)inrichtingen zich in de belangstelling van de toezichthouder(s) zullen mogen verheugen en de handhaving zal toenemen. Vraag u zich af of uw inrichting compliant is of heeft u behoefte aan een specialist die hierin met u mee kan denken? Neemt u gerust contact op.